Nieuw uitstel omgevingsvergunning voor gemeenten

Eerder kon u al in onze blog lezen dat de invoering van de omgevingsvergunning op het niveau van de gemeentes werd uitgesteld tot 1 juni 2017. De gemeentes dienden hiervoor wel zelf uitstel te vragen. Zowat alle Vlaamse gemeentes hebben dit gedaan. Enkel in de volgende gemeentes werkt men wel al met de omgevingsvergunning:  Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest.

Omdat de software die de digitale aanvraag van de omgevingsvergunning mogelijk moet maken, nog steeds niet op punt staat, wordt de invoering van de omgevingsvergunning op gemeentelijk niveau opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2018.[1]

Alle vergunningsaanvragen die dus vóór 1 januari 2018 worden ingediend bij de gemeente (met uitzondering van de 6 gemeentes die wel al zijn ingestapt), zullen dus nog behandeld worden volgens de “oude” stedenbouwkundige of milieuvergunningsprocedure.

De overgangsregeling, die wij eerder al in detail bespraken (zie ons vorig blogbericht: http://www.bienstman-decloedt.be/blog/blog-1/post/uitstel-omgevingsvergunning-voor-gemeenten-en-verplicht-digitaal-aanvragen-182#blog_content ), blijft dus nog even van kracht.

Voor vergunningen die moeten aangevraagd worden bij de provincie of het Vlaams gewest, verandert er niets: daar is men al eerder overgeschakeld op de omgevingsvergunning.

Jelle SNAUWAERT


[1] Decreet van 2 juni 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, BS 22 juni 2017.