Publicatie van het decreet betreffende de omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014

Het decreet gaat uit van een enkelvoudige vergunningsaanvraag en steunt op de integratie van de milieu - en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning. De doelstelling daarvan is dat investeerders en bedrijven die een project willen realiseren, waarvoor naast een stedenbouwkundige vergunning ook een milieuvergunning vereist is, nog maar één vergunningsaanvraag moeten indienen. Wij berichtten u op deze blog al eerder omtrent de belangrijkste elementen van deze omgevingsvergunning naar aanleiding van de eerste principiële goedkeuring van het ontwerpdecreet op 19 april 2013. Er kan dan ook naar die uiteenzetting worden verwezen. Het decreet werd afgekondigd en bekrachtigd op 25 april 2014.
Het decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel nader te bepalen datum.

Wouter Declerck