Sociale controle in de bouwsector op 30 mei 2017

Op 30 mei worden er door verschillende inspectiediensten (RSZ, RVA,…) sociale controles uitgevoerd in bouwbedrijven en op hun werven.

De sociaal inspecteur mag aan elke aanwezige op de werf vragen stellen over de opdrachtgever, over personen op de werf en over de verloning.

Werkgever en werknemers moeten dus goed geïnformeerd zijn en over de nodige documenten beschikken, zoals identiteitskaarten, arbeidskaarten, verblijfsvergunningen en arbeidsovereenkomsten.

Ook in het bedrijf ter plaatse kunnen allerhande documenten worden opgevraagd.