Taal van de factuur

Principe – Belgische taalwetgeving bepaalt dat een onderneming haar facturen dient op te stellen in de taal van haar exploitatiezetel. De exploitatiezetel is de plaats waar de technische, industriële en/of commerciële activiteiten plaatsvinden. 
Toepassingsgebied – De regel geldt enkel wanneer de aflevering van een factuur verplicht is en is beperkt tot de wettelijke vermeldingen. Artikel 226 van de BTW-richtlijn bevat een exhaustieve lijst van vermeldingen die op een factuur dienen te worden vermeld.
Gevolgen – Principieel is een factuur in een andere taal niet rechtsgeldig. Dit brengt met zich mee dat het document niet als factuur beschouwd wordt, met alle gevolgen van dien, bv. wat betreft bewijswaarde en verwijlrente.
Oplossing – Een meertalige factuur of een identieke vertaling in bijlage van de factuur bezorgen, kan een klantvriendelijke oplossing bieden.


Louis NOTTEBOOM