Technische normen in de bouw.

De aannemer moet de aanneming goed uitvoeren, wat impliceert dat hij het werk niet enkel moet uitvoeren volgens de plannen en bestekken, maar ook volgens de regels der kunst. Onder die regels der kunst worden onder meer de technische normen in de bouw begrepen.

Die technische normen gaan om officiële overheidsreglementering zoals het Algemeen Reglement op elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie ("AREI") of het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming ("ARAB"). 

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de technische normen die door een erkend organisme zoals de WTCB worden uitgevaardigd. Wanneer een aannemer die normen niet respecteert geldt dit als een vermoeden van fout. De aannemer kan dit vermoeden dan enkel weerleggen door aan te tonen dat de kwestieuze norm niet gepast was in de concrete omstandigheden of dat de norm niet toepasbaar of achterhaald was. 

Stijn Decloedt