Ereloon
Maatwerk

In de regel werken we met een vast uurtarief, met mogelijkheid hiervan af te wijken, afhankelijk van de complexiteit, de dringendheid en de aard van de zaak. Maar ook hier leveren we maatwerk. Een vast tarief per opdracht, een abonnementsysteem, een dagtarief voor inhouse bijstand, behoren tot de mogelijkheden en worden vooraf besproken.

Prijs / Kwaliteit

Bienstman-Decloedt levert u een betrouwbare dienstverlening voor een correcte prijs.  Met betrokkenheid en transparantie waken wij continu over het evenwicht tussen het resultaat en de gemaakte kosten.

Transparantie

Van bij de aanvang van het dossier worden duidelijke afspraken gemaakt. De aan te rekenen kosten worden meegedeeld.