Materies
Vastgoed- en Bouwrecht

Begeleiding van residentiële en andere projectontwikkelingen; het uitvoeren van due diligence onderzoeken op vastgoed; aan- en verkoop van projectvennootschappen; opzetten van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV); opmaak en onderhandelen van intentie- en promotieovereenkomsten; koop-verkoop van onroerende goederen; wet Breyne; opmaak en onderhandelen van put/call opties; opmaak en onderhandelen van zakenrechtelijke overeenkomsten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik; opstellen en onderhandelen van bouwovereenkomsten, architectenovereenkomsten; opstellen van huurcontracten; begeleiding bij opmaak van statuten van appartementsmede-eigendom; begeleiding inzake openbare aanbestedingen (gunning en uitvoering); voeren van geschillen omtrent bouwaansprakelijkheid of appartementsmede-eigendom; huurgeschillen; begeleiding bij expertises

Lees meer
Ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige vergunningen; verkavelingsvergunningen; het voeren van administratieve procedures bij de Bestendige Deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Lees meer
Vennootschapsrecht
Begeleiding bij de oprichting van een vennootschap; het voeren van de corporate housekeeping; begeleiding van fusies en overnames (M&A); due diligence onderzoeken; geschillen omtrent bestuursaansprakelijkheid; WCO en faillissement; vereffeningsprocedures en vennootschapsherstructureringen
Handelsrecht

Opmaak van algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden, allerhande handelscontracten zoals handelsagentuur, concessie/distributie, leasing, franchising, diensten, logistiek, edm.; nazien van reclamecampagnes, voeren van geschillen inzake de wet handelspraktijken en consumentenbescherming, voeren van geschillen in het kader van handelsagentuur en concessie/distributie

Lees meer
Milieu- en administratief recht

Milieuvergunningen, geschillen omtrent bodemsanering , milieustakingsvorderingen

Openbare aanbestedingen

Lees meer